Automatyzacja usług IT

będzie sprawniejsza dzięki Indevops Automatyzacja

Wspieramy Organizacje IT w transformacji do modelu DevOps

Dlaczego warto automatyzować procesy?

Indevops Automatyzacja to scentralizowany i samoobsługowy portal do zarządzania prywatnymi i hybrydowymi środowiskami IT, który umożliwia automatyzowanie dowolnych procesów w usługach IT, od sprzętu po aplikacje – dla Ciebie, zespołów IT oraz dla Biznesu.

 

Manualna obsługa systemów IT i twoje bóle…

Manualna obsługa systemów IT to niska szybkość i jakość dostarczania usług. Takie rozwiązanie cechuje się mierną wydajnością przy relatywnie wysokich kosztach, nie wykluczywszy ryzyka wystąpienia błędu ludzkiego.

Zjawisko rozmytej odpowiedzialności, a także nieaktualna lub kompletny brak dokumentacji oraz mnogość systemów przekładają się na potencjalnie niską jakość wdrożeń.

Brak procesów zarządzania cyklem życia IT i nieistniejąca standaryzacja, mają bezpośredni wpływ na utylizację infrastruktury, jej wydajność oraz koszt.

Niski współczynnik bezpieczeństwa spowodowany dostępem do zarządzania uprawnieniami stanowi realne zagrożenie potencjalnym breach’em.

Przewagą Indevops Automatyzacja są:

Zarządzanie

Scentralizowane zarządzanie prywatnymi lub hybrydowymi środowiskami IT.

Prosta obsługa

Spersonalizowany ‘Self-service’ portal służący do zamawiania i zarządzania usługami IT.

Automatyzacja

Kompleksowa automatyzacja dostarczania usług IT od sprzętu fizycznego po aplikacje.

Powtarzalność

Standaryzacja stosu infrastrukturalno-aplikacyjnego poprzez użycie blueprintów.

Poznaj nasze rozwiązanie

Rozwiązanie Indevops Automatyzacja zbudowane jest w oparciu o produkt VMware vRealize Automation (vRA).

Zaimplementowane rozwiązanie wprowadza następujące korzyści w zarządzaniu IT:

Uwalnia czas personelowi IT poprzez eliminację częstych, powtarzalnych, ręcznych czynności administracji środowiskiem IT a także zdjęcie z administratorów IT czynności/zadań, które mogą wykonywać samodzielnie i bezpiecznie operatorzy systemów, niżsi administratorzy, administratorzy aplikacji poprzez portal samoobsługowy

Wprowadza standaryzację i eliminację błędów (pomyłek) w konfiguracji środowiska IT dzięki wywoływaniu zdefiniowanych, zestandaryzowanych akcji zamiast przeprowadzania procesu ręcznej konfiguracji

Umożliwia rozliczalność zadań obsługi i rekonfiguracji środowiska IT poprzez utrzymanie konfiguracji środowiska IT w postaci kodu (Configuration as a Code) i śledzenie wywoływanych akcji poprzez operatorów czy ogólnie osoby korzystające z portalu samoobsługowego

Daje kontrolę zadań i procesów IT poprzez wprowadzanie zatwierdzeń na etapach skonfigurowanych usług w portalu samoobsługowym

Jak to robimy

Definiujemy cele biznesowe Klienta

Analizujemy środowisko IT klienta pod kątem założeń i ryzyk

Przygotowujemy plan logiczny rozwiązania

Określamy fazy projektowe, ramy czasowe, dokumentację oraz zespół

Wdrażamy i integrujemy Indevops Automatyzacja na poziomie infrastrukturalnym

Faza implementacji – budowa ‘Self Service Catalogu’, integracja z systemami zależnymi, orkiestracja

Testy akceptacyjne użytkowników

Przygotowanie strategii i planu rozwoju produktu

Zespół

VMware Certified Professional
Senior IT Consultant

Zespół Developerów
JavaScript, PowerShell, Python..

Case study

Rozwijaj swoje zespoły poprzez Automatyzację Usług IT! 🙂

Klient

ING Tech jest częścią grupy ING, która świadczy szeroki zakres usług wsparcia informatycznego dla organizacji międzynarodowych Grupy ING. Grupa ING utrzymuje jedną z największych na świecie prywatnych infrastruktur chmury opartych na VMware vRealize Automation (vRA), obejmującą nie tylko systemy wirtualne, ale także systemy fizyczne.

 

Problem

Zespół BMaaS był wspierany wewnętrznie przez swój wewnętrzny dział rozwoju przepływu pracy vRO/vRA zlokalizowany w innym kraju, ale mimo to rozwój usług BMaaS nie był tak szybki, jak się tego spodziewano, cierpiał na ogromne opóźnienia w publikacji dla klientów wewnętrznych.

Rozwiązanie

Wprowadziliśmy Indevops Automation wraz z naszym zespołem IT Automation – jednem konsultant i dwóch programistów. Pomogliśmy ING Tech w dostosowywaniu i budowaniu nowych przepływów pracy vRO i planów vRA dla usługi BMaaS, jak również pomagaliśmy w całym procesie wydawania.

 

Efekt

Wydania usług BMaaS zaczęły być publikowane na czas z pełnym portfolio nowych funkcji. Liczba serwerów użytych w serwisie wzrosła z kilkunastu do sześćdziesięciu(!).

Klient z roku na rok przedłuża współpracę z Nami, My automatyzujemy coraz więcej usług w IT a Klient wreszcie ma czas na rozwój swoich zespołów!

Z kim współpracujemy?

Jesteśmy certyfikowanym podwykonawcą usług profesjonalnych VMware oraz DellEMC. Posiadane partnerstwa produktowo-usługowe z firmami Bluemedora, Greenbone, NetFlow Logic i Flopsar stanowią fundament budowanego i wspieranego przez nas rozwiązania.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

Kontakt bezpośredni

INDEVOPS Sp. z o.o. sp.k.

NIP
527-281-31-97

Wypełnij krótki formularz a my skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy.