Migracja do chmury obliczeniowej

z kompleksowym wsparciem w zgodzie z podejściem DevOps

Kto skorzysta na rozwiązaniach DevOps?

Dyrektorzy IT, CIO,
CTO

Kierownicy IT Infrastruktury, Aplikacji, Bezpieczeństwa

Administratorzy Systemów, Sieci, Aplikacji

Duże i średnie przedsiębiorstwa zarówno Polskie jak i miedzynarodowe korporacje

Firmy funkcjonujące 24/7, gdzie dostępność aplikacji musi być stała

Firmy każdej branży,
posiadające dział IT

Analityka w monitorowaniu procesów IT

Monitorowanie, analizowanie i przewidywanie, od sprzętu po aplikacje, w datacenter i w chmurze, powiązania i zależności, dane strukturalne i niestrukturalne.

Analityka w monitorowaniu zalety

Automatyzacja procesów i usług IT

Automatyzowanie czynności administratorów, operatorów i odbiorców usług, standaryzacja i rozliczalność, od sprzętu po aplikacje, w data center i w chmurze.

Odpowiedz sobie na pytania

Czy chciałbyś zwiększyć współpracę między zespołami i skrócić czas analizy przyczyn źródłowych nawet do 50%?

Czy chciałbyś uzyskać najszerszy w branży zasięg monitorowania i przewidywania zachowania aplikacji, baz danych wirtualizacji/ chmury, obliczeń, sieci i pamięci masowej?

Czy chciałbyś rozszerzać kompetencje swoich pracowników na nowe obszary jednocześnie oszczędzając ich czas o 67%?

Czy chciałbyś mieć pełną kontrolę nad zmianami wprowadzanymi w usługach IT, widzieć ich rzeczywiste zużycie i na bazie tych informacji optymalizować zasoby IT i planować zakupy?

Czy chciałbyś w prosty sposób wykorzystywać te same przetestowane, zestandaryzowane elementy do różnych usług w Dziale IT bez wykonywania ręcznych konfiguracji?

Jeśli odpowiedź brzmi TAK, skontaktuj się z nami.

Omówimy wszystkie szczegóły i udzielimy niezbędnych informacji, które pomogą Ci podjąć decyzję.

Jak to robimy?

Kierujemy się kulturą pracy Dev Ops, która w naszym odczuciu stanowi filar do osiągnięcia celu nadrzędnego i sukcesu.

Dbamy o otwartą komunikację na każdym etapie współpracy od przedsprzedaży, przez projekt do usług wsparcia stałego.

Małymi krokami dokonujemy ciągłych zmian i ulepszeń dzięki czemu efekty działań widoczne są natychmiast a my dostosowujemy się na bieżąco do zmieniających się wymagań klientów i członków zespołu

Traktujemy siebie i naszych klientów jako partnerów.

Pogłębiamy nasze umiejętności, którymi dzielimy się zarówno wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji, bo wiemy, że sukces przychodzi z wiedzy, która później też do nas wraca.

00

Start projektu: określamy początkowe wymagania i główny cel do osiągnięcia przez Klienta poprzez zastosowania naszego rozwiązania

01

Raz na tydzień przedstawiamy dostępne funkcjonalności i możliwości, badamy potrzeby i planujemy prace, do wykonania w tym tygodniu

02

Każdego dnia omawiamy aktualny status bieżących prac by zapewniać ich postęp i eliminować potencjalne przeszkody

03

Na kolejnym spotkaniu tygodniowym robimy podsumowanie zeszłego tygodnia, wprowadzamy korekty zadań, usuwamy przeszkody i regulujemy zakres projektu pod kątem zmieniających się wymagań Klienta – wracamy do punktu 1

04

W ten sposób zapewniamy rzeczywiste przyrosty projektu w każdym tygodniu

Klienci

Z dumą i sukcesem, samodzielnie bądź jako podwykonawca producentów VMware i DellEMC, dostarczamy nasze rozwiązania do takich firm jak: PKN Orlen, ENEA, ING Tech Poland, Urząd Dozoru Technicznego i PGNiG.

Partnerzy

Jesteśmy certyfikowanym podwykonawcą usług profesjonalnych VMware i DellEMC. Posiadane partnerstwa produktowo-usługowe z firmami Bluemedora, Greenbone, NetFlow Logic i Flopsar stanowią fundament budowanego i wspieranego przez nas rozwiązania.

Skontaktuj się z nami

Kontakt bezpośredni

INDEVOPS Sp. z o.o. sp.k.

Adres
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Telefon
+48 22 100 44 68

NIP
527-281-31-97

Wypełnij krótki formularz a my skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy.